OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

 

trg. društva Belodore beauty d.o.o. za trgovinu i usluge d.o.o. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Sveti Duh 28, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081395421, OIB: 69403895116 , zastupano po Aleksandru Triviću vrijedi od dana 1.3.2022 pa do izmjene / ukidanja (dalje u tekstu “OUP”):

 

 1. Definicije

 

 1. Trgovac/Prodavatelj: Belodore beauty d.o.o. za trgovinu i usluge d.o.o. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Sveti Duh 28, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081395421, OIB: 69403895116 , zastupano po Aleksandru Triviću (dalje u tekstu “Belodore d.o.o.”).

 2. Kupac: pravna osoba ili druga organizacija bez pravne osobnosti, identificirana u skladu s vjerodostojnim podacima navedenim u Ugovoru, koja djeluje u skladu sa zakonodavstvom na snazi u bilo koje vrijeme, koja djeluje putem zastupnika s ugovornom sposobnošću i pravima, ili punoljetna poslovno sposobna fizička osoba, kako je definirano hrvatskim zakonodavstvom, identificirana u skladu s vjerodostojnim podacima navedenim u Ugovoru.

 3. Potrošač: fizička osoba koja djeluje u svrhe koje su izvan njenog obrta, poslovanja ili profesije.

 4. Stranke, Ugovorne strane: Prodavatelj i Potrošač zajedno.

 5. Web stranica: www.belodore.hr web stranica, uključujući web trgovinu, kojom upravlja Trgovac.

 6. Registracija: registracija Kupca na Web stranici s podacima koje je zatražio Trgovac; kreiranje korisničkog računa na Web stranici.

 7. Korisnički račun: jedinstveni račun zaštićen lozinkom kreiran na Web stranici i povezan s Kupcem putem registracije, kojemu pripada e-mail adresa kao jedinstveno korisničko ime.

 8. Proizvod, Proizvodi: jedan ili više proizvoda koje prodaje Trgovac putem Web stranice.

 9. Sklapanje Ugovora: postupak sklapanja Ugovora opisan u dijelu II OUP-a.

 10. Ugovor: temeljem relevantnih odredbi zakona Republike Hrvatske ugovor između osoba u odsutnosti i individualni kupoprodajni ugovor sklopljen u odnosu na Proizvod, na koji se također primjenjuju odredbe važećih OUP-a.

 11. Pravila privatnosti: pisana pravila koje se primjenjuju na obradu osobnih podataka o strane Trgovca.

Svrhe ovih OUP-a je definirati uvjete elektronske prodaje Prodavateljevih Proizvoda.

 1. Zaprimanje narudžbe, Zaključenje Ugovora:

 

 1. Klikom na naziv ili sliku Proizvoda, Kupac može dobiti informacije o opisu proizvoda, cijeni, vremenu isporuke, troškovima dostave i uvjetima.

 2. Klikom na ikonu „Dodaj u košaricu“ Kupac može prenijeti odabrani Proizvod u virtualnu košaricu, nakon čega će se pojaviti obavijest da je Proizvod dodan. U slučaju određenih Proizvoda, količina se mora odabrati prije nego što se navedeni proizvod može dodati u košaricu. Dodavanje Proizvoda u košaricu ne znači automatski da je određeni Proizvod dostupan kod Dobavljača, tim se ne rezervira Proizvod i ne zaključuje ugovor.

 3. Nakon dodavanja Proizvoda u košaricu Kupac ima mogućnost nastaviti kupnju i dodati dodatne proizvode ili naručiti Proizvod(e) u košarici.

 4. Odabirom bilo koje stranice Proizvoda dok je na Web stranici košarice kupac može nastaviti kupovati.

 5. Na stranici košarice Kupac može provjeriti sadržaj svoje košarice. Ovdje također može promijeniti svoju narudžbu i ukloniti artikle iz košarice.

 6. Klikom na ikonu „Nastavi na naplatu“ na stranici košarice, Kupac može pokrenuti proces narudžbe. U slučaju da je registracija završena, Kupac se može prijaviti na svoj korisnički račun, a može i naručiti Proizvod(e) bez registracije.

 7. Ukoliko Kupac odluči izvršiti narudžbu bez Registracije, prije nego što može nastaviti sljedeće informacije moraju biti priopćene:

  1. U slučaju Kupca fizičke osobe:

   1. Prezime,

   2. Ime,

   3. Adresa dostave, država, grad, ulica, broj, drugi podaci o adresi (npr. kat, broj vrata), poštanski broj,

   4. U slučaju da se adresa fakture razlikuje od adrese za dostavu, posebna država, grad, ulica, broj, drugi podaci o adresi (npr. kat, broj vrata), poštanski broj,

   5. E-mail adresa,

   6. Broj telefona.

  2. U slučaju pravnih osoba ili Kupaca koji se kvalificiraju kao druge organizacije bez pravne osobnosti::

   1. Naziv pravne osobe ili organizacije bez pravne osobnosti,

   2. Ime i prezime fizičke osobe koja zastupa pravnu osobu ili organizaciju bez pravne osobnosti,

   3. Adresa dostave, država, grad, ulica, broj, drugi podaci o adresi (npr. kat, broj vrata), poštanski broj,

   4. U slučaju da se adresa fakture razlikuje od adrese za dostavu, posebna država, grad, ulica, broj, druge podaci o adresi (npr. kat, broj vrata), poštanski broj,

   5. E .mail adresa pravne osobe ili organizacije bez pravne osobnosti,

   6. Telefonski broj pravne osobe ili organizacije bez pravne osobnosti.

 8. U slučaju da je Kupac već registriran, sustav će ispuniti sve podatke opisane pod točkom II/7. s podacima navedenim tijekom registracije.

 9. Kupac će također morati odabrati određeni način dostave, a koji može biti::

  1. Kurirskom službom,

 10. Prodavatelj zadržava pravo izbora pružatelja kurirskih usluga.

 11. Nakon odabira načina dostave Kupac može nastaviti klikom na ikonu „Dalje“ i odabrati željeni načina plaćanja. Na ovoj stranici Kupac ponovno ima priliku provjeriti sadržaj košarice, troškove dostave, ukupnu cijenu narudžbe, adresu dostave i način dostave.

 12. Kupac može izabrati sljedeće načine plaćanja:

  1. Bankovni transfer,

  2. Plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja.

 13. Prije podnošenja narudžbe Kupac mora izjaviti da je pročitao i prihvatio sadržaj aktualnih Općih uvjeta tako što će označiti kvadratić pored „Razumijem i prihvaćam Opće uvjete“. Prije narudžbe Kupac mora izjaviti da je pročitao i prihvatio sadržaj Pravila privatnosti tako što će označiti kvadratić pored „Razumijem i prihvaćam Pravila privatnosti“.

 14. Prije podnošenja narudžbe, Kupac ima mogućnost dodavanja komentara te specifičnih zahtjeva u vezi s narudžbom.

 15. Ukoliko Kupac ima kod koji omogućava popust prilikom kupnje, može ga unijeti i istovremeno s odabirom načina plaćanja, nakon čega će sustav automatski uplatiti popust i odbiti taj iznos od konačnog iznosa narudžbe.

 16. U slučaju da se adresa za dostavu razlikuje od adrese za naplatu, Kupac može dati ispravnu adresu za naplatu uklanjanjem kvačice s okvira za „Adresa za dostavu i adresa za naplatu identične“. Podaci za adresu za naplatu opisani su pod točkama II/7.1.1-7.1.3 i II/7.2.1-7.2.3.

 17. Nakon procesa opisanog u točki II/6-16, Kupac može poslati svoju narudžbu za artikle u košarici pomoću ikone „Pošalji narudžbu“.

 18. Podnošenje narudžbe smatra se ponudom Kupca. Ugovor će biti sklopljen samo ako Prodavatelj u roku od 24 (dvadeset četiri) sata pošalje e-mail potvrde o prihvaćanju narudžbe, a u slučaju da sljedeći dan nije radni, onda do kraja sljedećeg radnog dana na e-mail adresu navedenu prilikom registracije, ili, u slučaju kupnje bez registracije, na e-mail adresu navedenu tijekom procesa narudžbe. U slučaju da Prodavatelj ne pošalje potvrdni e-mail u navedenom roku, ili ako se Kupcu pošalje izjava o nedostupnom statusu Proizvoda, Ugovor nije zaključen.

 19. U slučaju da naručeni Proizvod nije dostupan, a Kupac ne odabere drugi Proizvod, Prodavatelj će refundirati Kupcu plaćenu kupoprodajnu cijenu i ostale troškove ako su isti već plaćeni.

 20. Ukoliko postoji obveza vraćanja kupoprodajne cijene i ostalih troškova, iste će Prodavatelj izvršiti isključivo bankovnim prijenosom. Prodavatelj će zatražiti od Kupca da dostavi broj bankovnog računa. Ukoliko Kupac uskrati davanje broja bankovnog računa, Prodavatelj nije dužan izvršiti otplatu.

 21. U skladu s Ugovorom Prodavatelj je suglasan isporučiti Proizvode koje je naručio Kupac na navedenu adresu u roku navedenom na Web stranici te predati navedene Proizvode Kupcu ili predstavniku Kupca. Kupac prihvaća da osoba koja vrši dostavu (kurir) nema pravo niti obvezu provjeravati identitet ili status zastupnika primatelja pošiljke. Sve rizike koji proizlaze iz različitih Kupaca i primatelja preuzima Kupac.

 22. Sukladno Ugovoru, Kupac ili predstavnik Kupca plaćaju kupoprodajnu cijenu naručenih Proizvoda i sve ostale troškove narudžbe koji mogu nastati. Na temelju podataka koje dostavi Kupac, Prodavatelj će izraditi elektronički račun koji se šalje na e-mail adresu navedenu prilikom registracije, ili, u slučaju kupnje bez registracije, na e-mail adresu navedenu tijekom postupka narudžbe, s dodatnim primjerkom priloženim u paketu koji sadrži Proizvod.

 23. Prodavatelj zadržava vlasništvo nad Proizvodom sve dok se ne plati puni iznos kupoprodajne cijene, a Kupac stječe vlasništvo nad dotičnim Proizvodom tek nakon što plati punu kupoprodajnu cijenu i preuzme Proizvod.

 24. Na Ugovor se primjenjuje hrvatski jezik. Podatke o narudžbi registrira Prodavatelj te će iste čuvati onoliko dugo koliko to zahtijeva važeći zakon (propis) Republike Hrvatske.

 25. Prihvatom OUP-a Kupac također pristaje i na sadržaj istih te ističe kako je suglasan sa zahtjevima i pravilima koji su tamo navedeni. Nije odgovornost Prodavatelja i nije moguće da Prodavatelj zna ili sazna tko je na strani korisnika prilikom online transakcija, stoga je za to isključivo odgovoran Kupac.

 26. Komercijalna preprodaja Proizvoda nije dopuštena. U skladu s tim, Prodavatelj zadržava pravo odbiti prijedloge ugovora za koje se sumnja da su ponuda u svrhu komercijalne preprodaje.

 1. Registracija

 

 1. Kupac ima mogućnost Registracije i kreiranja korisničkog računa na Web stranici.

 2. Registracija nije obvezna, ali može biti korisna za Kupca iz sljedećih razloga:

  1. Nakon registracije Kupac ne mora ponovno dodavati svoje podatke za narudžbu, sustav će ih automatski ispuniti. Registrirani Kupci također imaju priliku dati različite adrese za dostavu i naplatu prije slanja narudžbe.

  2. Kupac može promotivnim akcijama vjernosti (loyalty) koje organizira Prodavatelj i povremeno može ostvariti dodatne popuste prema jednostranoj odluci Prodavatelja.

 

 1. Tehničke opcije za prepoznavanje i ispravak netočnih podataka prije i nakon zaključenja Ugovora

 1. Sadržaj košarice može se pregledati, izmijeniti ili izbrisati bilo kada prije slanja narudžbe.

 2. Informacije koje se daju tijekom Registracije (npr. adresa za naplatu, adresa za dostavu, ime) mogu se pregledati ili izmijeniti bilo kada na stranici Korisničkog računa.

 3. Naziv na računu i adresa mogu se mijenjati prije narudžbe, međutim, promjena nakon narudžbe nije moguća.

 4. Prije podnošenja narudžbe Kupac ima mogućnost izmjene svakog detalja narudžbe.

 5. Nakon podnošenja narudžbe, a u slučaju netočne narudžbe ili netočnih podataka, Kupac može kontaktirati službu za korisnike Prodavatelja i prijaviti problem. Nakon što je proizvod predan kuriru, izmjena podataka više nije moguća.

 1. Prikaz cijena

 

 1. Na Web stranici je dostupan prikaz svih cijena Proizvoda u hrvatskim kunama (HRK) uključujući PDV.

 2. Prikazana cijena ne sadrži moguće troškove dostave, dodatne troškove preuzimanja i popuste opisane u točki VIII.

 3. Prodavatelj ne vraća porez na dodanu vrijednost Kupcu ni pod kojim okolnostima osim u slučaju kada se u cijelosti vrši povrat plaćane kupoprodajne cijene.

 4. Ukoliko je, unatoč svoj pažnji i trudu Prodavatelja, na Web stranici navedena pogrešna cijena, Prodavatelj nije dužan prodati Proizvod po pogrešnoj cijeni, ali može ponuditi Kupcu ispravnu i odgovarajuću cijenu, uz obavijest Kupcu da isti može odlučiti otkazati svoju narudžbu.

 5. Cijena se smatra netočnom, kada se može jasno utvrditi da postoji značajan nerazmjer u odnosu na određeni Proizvod i naznačenu cijenu, ili ako se cijena određenog Proizvoda značajno razlikuje od cijene proizvoda sličnih ili identičnih karakteristika dostupnih na tržištu.

 1. Jamstvo na vlasništvo, odgovornost za nedostatke

 

 1. Prodavatelj potvrđuje jamstvo vlasništva za sve Proizvode. Prodavatelj jamči da, u pogledu Proizvoda, treće osobe nemaju pravo koje bi moglo ometati izvršenje Ugovora i vlasništvo Kupca.

 2. Prodavatelj potvrđuje jamstvo za sve Proizvode. Prodavatelj jamči Kupcu da je Proizvod neoštećen u trenutku isporuke. Nadalje, u trenutku isporuke Kupcu, Prodavatelj jamči da Proizvod:

  1. posjeduje sve karakteristike navedene u svom opisu od strane Prodavatelja ili proizvođača,

  2. je dostavljen u točnom broju,

  3. odgovara svim zakonima i propisima.

 3. Nakon što otkrije nesukladnost Proizvoda s ovim OUP-a, Ugovorom ili s relevantnim zakonima / propisima, Kupac će o tome bez odgađanja obavijestiti Prodavatelja. Kupac je odgovoran za štetu nastalu zbog kašnjenja u obavijesti.

 4. Ukoliko neusklađenost nastane zbog neispravnog Proizvoda, Kupac - uzimajući u obzir prirodu kupljenog proizvoda - ima pravo zatražiti popravak ili zamjenu proizvoda od Prodavatelja ili proporcionalni popust ili otkazati Ugovor te mu pripadaju sva prava navedene u Zakonu o obveznim odnosima i ostalim relevantnim propisima i zakonima Republike Hrvatske.

 5. Ukoliko neusklađenost nastane zbog otpreme pogrešnih količina ili neispravnih Proizvoda, Kupac ima pravo zahtijevati od Prodavatelja da isporuči ispravan proizvod i količinu priloženu u narudžbi, ili da odustane od Ugovora te mu pripadaju sva prava navedene u Zakonu o obveznim odnosima i ostalim relevantnim propisima i zakonima Republike Hrvatske.

 6. Prodavatelj pristaje poslati natrag neispravne Proizvode o svom trošku te poslati ispravne Proizvode na adresu navedenu za dostavu u slučaju da je

  1. neusklađenost nastala zbog neispravnog Proizvoda i Kupac je zatražio popravak ili zamjenu,

  2. neusklađenost je nastala zbog toga što je Proizvod(i) bio isporučen u pogrešnoj količini, a Kupac je zatražio isporuku ispravne količine,

  3. neusklađenost je nastala zbog neispravnog(ih) Proizvoda koji su poslani, a Kupac je zatražio da se isporuči ispravan Proizvod.

 7. Ukoliko se zbog prirode Proizvoda isti ne može zamijeniti, Prodavatelj neće uzeti natrag Proizvod u slučaju jamstvenog zahtjeva za zamjenu, ali je suglasan poslati novi Proizvod koji je u skladu s narudžbom.

 8. Ukoliko Kupac želi provesti jamstveni zahtjev, može poslati jamstveni zahtjev (koji može skinuti ovdje) na adresu sjedišta Prodavatelja ili na e-mail adresu Prodavateljeve korisničke službe. Kupac mora istaknuti identifikacijski broj narudžbe i oblik jamstvenog zahtjeva koji je odabran prilikom predaje zahtjeva. Ukoliko Kupac odluči odustati od Ugovora, može preuzeti obrazac ovdje.

 9. Jamstveni zahtjev zbog neusklađenosti ne može se podnijeti ako je Kupac bio svjestan neispravnosti Proizvoda prije primitka navedenog Proizvoda, ili ako je nedostatak uzrokovao sam Kupac.

 10. Jamstveni rok traje 12 (dvanaest) mjeseci od dana primitka Proizvoda od strane Kupca. Jamstveni rok prestaje u slučaju isporuke zamjenskog Proizvoda.

 1. Odredbe koje se odnose na Potrošače

 

 1. Ukoliko se Kupac kvalificira i kao Potrošač, Ugovor sklopljen između stranaka smatra se potrošačkim ugovorom. Odredbe OUP-a za potrošačke ugovore tumače se zajedno s odredbama navedenim u ovom odjeljku.

 2. Odgovornost za nedostatke

  1. Ukoliko se ne dokaže drugačije, smatra se da je nedostatak koji je Kupac prepoznao u roku od šest mjeseci već postojao u trenutku izvršenja, osim ako ta pretpostavka nije u skladu s prirodom Proizvoda ili prirodom kvara..

  2. Nedostaci prijavljeni u roku od dva mjeseca od otkrivanja kvara smatrat će se da su prijavljeni bez odgađanja.

  3. Potrošač je dužan o nedostacima Proizvoda obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku 2 (dvije) godine od dana prijelaza rizika na Kupca, tj. od dana predaje Proizvoda Kupcu.

 3. Jamstvo za Proizvode

  1. Kupac koji je ujedno kvalificiran i kao Potrošač i koji je pravovremeno obavijestio Prodavatelja o nedostatku Proizvoda ovlašten je birati između opcija koje mu pripadaju temeljem članka 410. Zakona o obveznim odnosima te može a) zahtijevati uklanjanje nedostataka, b) zahtijevati predaju druge stvari bez nedostataka, c) zahtijevati razmjerno sniženje cijene te d) izjaviti da raskida Ugovora, a u svakom slučaju mu pripada i pravo na popravljanje štete prema općima pravilima o odgovornosti za štetu. Proizvod će se smatrati neispravnim ako ne ispunjava zahtjeve vezane uz sukladnost koji su na snazi u trenutku stavljanja na tržište, ili ne zadovoljava specifikacije koje je dao proizvođač te u svim drugim slučajevima propisanim člankom 401. Zakona o obveznim odnosima te drugim zakonima i propisima Republike Hrvatske.

  2. U primjeni ovih odredbi, proizvođač i distributer - tj. Prodavatelj – se oboje smatraju proizvođačem.

  3. Proizvođač ili Prodavatelj pristaju na jamstveni rok za Proizvod od 24 (dvadeset i četiri) mjeseca od datuma kada je određeni Proizvod pušten u promet od njih.

 4. Odustajanje od Ugovora

  1. Kupac ima pravo odustati od Ugovora (raskinuti Ugovor) u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana primitka Proizvoda.

  2. Ukoliko Kupac želi odustati (raskinuti Ugovor), može preuzeti obrazac ovdje i poslati takav zahtjev na adresu Prodavatelja ili e-mail adresu Službe za korisnike Prodavatelja. Kupac prilikom predaje zahtjeva mora istaknuti identifikacijski broj narudžbe i te navesti okolnost da isti odustaje (raskida) od Ugovora.

  3. U slučaju odustanka (raskida), Kupac

   1. odbija primitak Proizvoda,

   2. predaje Proizvod natrag osobi koja obavlja dostavu (kuriru) ili

   3. šalje Proizvod na adresu korisničke službe Prodavatelja o vlastitom trošku.

  4. U slučaju odustanka opisanog u točki VII/4.3.3., Potrošač će o svom trošku vratiti Proizvod Prodavatelju u roku 14 (četrnaest) dana od povlačenja.

  5. U slučaju odustanka od ugovora, Prodavatelj se obvezuje nadoknaditi Kupcu kupoprodajnu cijenu - ako je ona već plaćena - u roku od 14 (četrnaest) dana od primitka izjave o odustajanju. U slučaju plaćanja pouzećem, Prodavatelj će kontaktirati Kupca radi bankovnih podataka potrebnih za povrat.

  6. Kupac potvrđuje da u slučaju određenih Proizvoda (npr. kozmetike, parfema) Kupac nema pravo na odustanak zbog zdravstvenih i higijenskih razloga ako su navedeni Proizvodi otvoreni ili je njihova ambalaža oštećena.

  7. Potrošač prihvaća činjenicu Prodavatelj ima pravo uskratiti kupovnu cijenu Proizvoda dok se Proizvod ne vrati.

 5. Komercijalno jamstvo

  1. Prodavatelj će za određene trajne potrošne materijale dati komercijalno jamstvo za neusklađenost određenih Proizvoda.

  2. Prodavatelj će Kupcu zapakirati i predati jamstveni dokument zajedno s Proizvodom.

  3. Komercijalno jamstvo pruža se na proizvode koji se smatraju trajnim potrošnim materijalom.

  4. Trajanje komercijalnog jamstva je naznačeno u jamstvenom dokumentu.

  5. Prodavatelj je oslobođen odgovornosti ako Prodavatelj dokaže da je nedostatak Proizvoda uzrokovan njegovom nepravilnom uporabom. Nedostatak neće spadati u opseg komercijalnog jamstva ako je za to odgovoran Potrošač, na primjer pogrešnim skladištenjem ili nepravilnom uporabom.

  6. U slučaju neispravnosti okviru komercijalnog jamstva, Potrošač po svom izboru može:

   1. zatražiti popravak ili zamjenu Proizvoda, osim ako je isto nemoguće ili ako bi to prouzročilo nerazmjerne dodatne troškove, uzimajući u obzir vrijednost Proizvoda u ispravnom stanju, težinu kršenja ugovora i štete uzrokovane izvršavanjem komercijalnog jamstva za potrošača,

   2. zatražiti razmjerno smanjenje kupovne cijene, izvršiti popravak Proizvoda ili ga dati na popravak o trošku Prodavatelja ili

   3. ako Prodavatelje ne poduzme popravak ili zamjenu Proizvoda ili u slučaju da je interes Potrošača za popravak ili zamjenu prestao, odustati od Ugovora.

  7. Prodavatelj ima pravo jednostrano osigurati povoljnije uvjete od opisanih u točkama VII/5.1-5.6. Potrošaču, na primjer kako bi se osigurao duži komercijalni jamstveni rok.

  8. Prodavatelj ima pravo dati komercijalno jamstvo za dio Proizvoda zasebno.

 6. Paralelni Potrošačevi zahtjevi

  1. Ukoliko se istodobno i paralelno podnesu zahtjevi koji se odnose na odgovornost za nedostatke i jamstvo, isto se neće priopćavati niti komunicirati s Potrošačem. U slučaju da nije nedvosmisleno da je Potrošač priopćio zahtjev u vezi s odgovornošću za nedostatke ili jamstvo, Prodavatelj će ocijeniti koji je zahtjev najpovoljniji za Potrošača.

 7. Rješavanje sporova

  1. U slučaju potrošačkog spora bez inozemnog elementa, Kupac koji se kvalificira kao Potrošač može se obratiti za stvarnom nadležnom sudu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

  2. U slučaju prekograničnih potrošačkih pravnih sporova u vezi s online prodajnim ugovorima, Kupac, koji se kvalificira kao Potrošač, može takav spor riješiti elektroničkim putem slanjem svojih pritužbi putem internetske platforme dostupne na sljedećoj poveznici: [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show].

   1. U tu svrhu, Kupac koji se kvalificira kao Potrošač mora se prvo registrirati i u potpunosti ispuniti zahtjev za proces, nakon čega se navedeni zahtjev mora elektroničkim putem poslati arbitražnoj komisiji putem internetske platforme.

 1. Odredbe o zaštiti podataka

 

 1. Prodavatelj će pohraniti osobne podatke koje je Kupac dostavio za određenu namjenu, isključivo u svrhu ispunjavanja važećih Općih uvjeta, kao i izvršenja Ugovora i naknadnog dokaza o uvjetima Ugovora koji se mogu sklopiti u budućnosti. Prodavatelj neće otkriti podatke Kupca trećim stranama, osim trećih osoba koje su uključene u izvršenje Ugovora (npr. dotični prijevoznik) ili u slučaju obvezujuće odluke suda ili bilo kojeg tijela da to učini.

 2. Dok upravlja podacima Kupca, Prodavatelj se ponaša u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takve podatke, te stavlja izvan snage Direktivu 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; GDPR), s odredbama svih važećih propisa i zakona Republike Hrvatske koji se odnose na osobne podatke i njihovu zaštitu, kao i u skladu s odredbama Prodavateljevih Pravila privatnosti.

 3. Kupac ima pravo upoznati se s Pravilima privatnosti prije davanja svojih osobnih podataka te ih je dužan prihvatiti prije narudžbe ili Registracije. U slučaju neprihvaćanja Pravila privatnosti Ugovor neće biti zaključen.

 1. Odgovornost vezana za rad Web stranice, autorska prava i žigovi

 

 1. Slike i boje prikazane na proizvodima su ilustracije i mogu se razlikovati od stvarnosti. Informacije na Web stranici objavljene su u dobroj vjeri, međutim, služe samo u informativne svrhe, a Prodavatelj nije odgovoran za točnost i potpunost informacija te bilo koje druge pogreške ili propuste.

 2. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za:

  1. za sve kvarove mreže i za prepreke, pogreške i posljedice istih na Web stranici uzrokovane navedenim kvarovima na mreži,

  2. za gubitak podataka i e-mailova, za e-poruke koje nisu primljene ili primljene sa zakašnjenjem ili za posljedice istih,

  3. zbog hiperaktivnosti filtera neželjene pošte na strani primatelja ili pošiljatelja, što rezultira slanjem e-mailova u mape Otpad/Neželjena pošta/Promocija itd. te njihov mogući naknadni gubitak, brisanje, pogrešno postavljanje,

  4. za sve pogreške ili kvarove u komunikacijskom kanalu, bilo na strani pošiljatelja ili primatelja, ili s bilo kojim drugim posrednim kanalima,

  5. za sve kvarove u softveru korištenom tijekom transakcije.

 3. Prodavatelj zadržava pravo na sve elemente svoje usluge, posebno na naziv domene belodore.hr, bilo koju od svojih poddomena, Web stranica i prostora za oglašavanje na mreži.

 4. Web stranica i njezin sadržaj zaštićeni su autorskim pravom. Zabranjeno je korištenje, umnožavanje i kopiranje sadržaja Web-stranice - uključujući, ali ne i ograničeno na trgovačke znakove Prodavatelja - bez pristanka Prodavatelja. Zabranjeno je preuzimanje, elektronička pohrana, obrada i prodaja sadržaja koji se pojavljuju na Web stranici ili bilo koje pojedinosti istih. Iznimka od opsega ovih odredbi je preuzimanje OUP-a i Prodavateljevih propisa o upravljanju podacima u informativne svrhe.

 1. Informacije, pritužbe, rješavanje sporova

 

 1. U svrhu pružanja informacija o narudžbama, rješavanja pritužbi i udovoljavanja svim drugim zahtjevima Kupaca, Prodavatelj vodi odjel za korisničku podršku.

 2. Kontakt podaci korisničke službe:

  1. Adresa: Zagreb, Sveti Duh 28

  2. E-Mail: podrska@belodore.hr

  3. Telefon: +385-1-6547-533

 3. Služba za korisnike dostupna je radnim danom od 9:00 do 17:00 sati putem telefona ili osobno.

 4. Kupci koji se ne kvalificiraju kao Potrošači, kao i oni koji to čine, imaju pravo ostvarivati svoja prava pred nadležnim tijelima i sudovima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Prema OUP-u i Ugovoru, hrvatski zakoni primjenjuju, a hrvatski jezik je službeni jezik.

 1. Završne odredbe

 

 1. Prodavatelj zadržava pravo jednostrano izmijeniti trenutne OUP-a u bilo kojem trenutku. Izmijenjene odredbe primjenjuju se na narudžbe i sklopljene ugovore podnesene nakon stupanja na snagu navedenih odredbi. Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izvršiti izmjene ili popravke na Web stranici bez prethodne obavijesti.

 2. Nevaljanost ovih OUP-a i bilo koje odredbe Ugovora neće utjecati na valjanost ostalih odredbi. Nevažeće odredbe moraju se zamijeniti novim odredbama koje najbolje odgovaraju volji stranaka u vrijeme sklapanja Ugovora i koje su zakonite.

 3. Pitanja koja nisu regulirana ovim Općim uvjetima i/ili Ugovorom regulirana su odredbama hrvatskog prava, posebno onih iz Zakona o obveznim odnosima i iz ostalih relevantnih propisa i zakona.

 

 1. ODBACIVANJE OBRADE NARUDŽBE

Zadržavamo pravo ukloniti proizvode s ove web stranice u bilo kojem trenutku, kao ukloniti i/ili izmijeniti sve materijale, sadržaje sa web stranice. Uvijek ćemo nastojati obraditi sve narudžbe. Postoji mogućnost u izvanrednim okolnostima da cemo biti prisiljeni odbiti obradu narudžbe nakon slanja potvrde o narudžbi. Zadržavamo pravo to učiniti u bilo kojem trenutku. Ne snosimo odgovornost prema vama niti prema bilo kojoj trećoj strani za uklanjanje proizvoda sa web stranice, kao ni za uklanjanje i/ ili izmjenu bilo kojeg materijala ,sadržaja sa web stranice te za odbijanje obradbe narudžbe nakon slanja potvrde o narudžbi.

 

Zagreb, dana 01.03.2022. godine

 

Belodore beauty d.o.o. za trgovinu i usluge